zakrzaczyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od lasu aż do drogi płynął mocno zakrzaczoną doliną strumień. Doliną tą mogliśmy się dostać niepostrzeżenie dla Niemców w ich bezpośrednie sąsiedztwo i rozpocząć atak. Okolicznością utrudniającą nam akcję był fakt, że Niemcy otaczali ludność, byli więc praktycznie zabezpieczeni przed seriami z naszych stenów. Dlatego też kapitan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.