zakrzep-zator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wrażenie, że zmieniła się jego osobowość. (L.K.) uczuciowe otępienie -* otępienie uczuciowe uczuciowe zobojętnienie -> zobojętnienie uczuciowe uczuć zaburzenia -* nastroju i emocji zaburzenia udar mózgowy, apoplexia cerebri, syn. ictus, ostro występujące zaburzenia krążenia mózgowego. Wyróżnia się dwa typy udarów: krwotok mózgowy oraz udar typu ischemkznego wywołany przez zakrzep-zator tętnicy mózgowej lub zaburzenia krążenia pochodzenia pozamózgowego (-» niewydolność krążenia mózgowego). Występowanie u.m. zależy od wielu czynników, wśród których główną rolę odgrywają zmiany miażdżycowe w naczyniach, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba serca. W obrazie klinicznym udaru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.