zakrzewianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MELIORACJE WODNE 1 Melioracje podstawowe — regulacja rzeki ostrogami faszynowymi z jednoczesnym zakrzewianiem powierzchni zamulanych (fitomelioracja); 2 Walka z erozją gleby — progi i zadrzewienie w wąwozach erozyjnych; 3 Czerpanie wody do nawodnień za pomocą kół z czerpakami (Daleki Wschód); 4 Nawadnianie za pomocą deszczowni; 5 System nawadniania podziemnego siecią drenów, wypełnianych okresowo wodą z kanału nawadniającego (Holandia); 6 Zastawka piętrząca i 2 mnichy na rowie melioracyjnym; 7 Próg betonowy na kanale odwadniającym; 8 Kopanie rowów odwadniających na torfowisku koparką frezerową (ZSRR)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.