zakulisowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pomocą szczegółowych faktów: trzeba je podjąć i rozstrzygnąć. Tak samo jak nie można izolować od siebie poszczególnych nauk, tak samo jak nie można zrozumieć myśliciela, jak na przykład Descartes, jeżeli się usiłuje od wewnątrz analizować krąg jego myśli i nie patrzy na ten krąg z zewnątrz, w perspektywach historycznych — tak samo nie można zrozumieć żadnego szczegółowego faktu, jeżeli się nie patrzy na niego ze stanowiska jakiejś całości, i nie można zrozumieć jednostki, jeżeli się usiłuje przeniknąć ją od wewnątrz, od jakiejś drugiej strony świata, od jakiejś wiekuistej zakulisowości — a nie rzutuje się jej na tło obiektywnej, postrzegałnej, poznawalnej rzeczywistości. Życie na ziemi, jak mówi „princeps physiologorum mundi”, Pawłów, to proces nieustannej dynamicznej równowagi realizującej się w stosunku jednostki do środowiska: „Każdy system materialny może istnieć jako odrębna całość dopóty, dopóki jej wewnętrzne siły łączliwości, spoistości itd. pozostają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.