zaleszański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 13 Grupa forteczna maszerowała drogą: Sobów — Kępa Zaleszańska — prom pod Radomyślem; 55 dywizja piechoty rez. szosą: Mokrzyszów — Stale — Żupawa — Zabrnie — Kotowa Wola — Zbydniów — Turbia; 23 dywizja piechoty dwiema osiami: 11 pułk piechoty, dowództwo dywizji i oddziały pozapułkowe osią Chmielów — Stale — Jamnica — Rozwadów, a 73 pułk piechoty osią Cygany — Krawce — Stalowa Wola. Gros dywizji wyruszyło o godzinie 22.00; 73 pułk o godzinie 23.00...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steblik, Władysław 1975. Armia „Kraków” 1939, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.