zamiepialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie jak zdania z ’TYLE", które wyrażają relację zachodzącą między jakimś zdarzeniem i jego przyczyną gradacyjną, w większości nie mogą być zamieniane na zdania ze zwrotem "DO TEGO STOPNIA", tak samo zdania zawierające ów zwrot nie są na ogół zamiepialne na zdania pierwszego typu, np...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Elżbieta 1991. Synonimia składniowa konstrukcji przyczynowo-skutkowych we współczesnej polszczyźnie, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.