zapisywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zastosowaniu do badań nad językiem odrzucenie introspekcji prowadziło do skupienia się na obserwowalnych, zapisywalnych wypowiedziach i ich związkach z bezpośrednią sytuacją, w jakiej są wytwarzane. Warto w związku z tym zaznaczyć, że wielu psychologów używa terminu zachowanie słowne jako bardziej właściwego odpowiednika terminu język. Wyżej podaliśmy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.