zarobkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ność zależy od sposobu jego nabycia i użycia. To znowui daje mu pochop do uderzania na nieprawne nabycie majątku, na gwałt, ucisk, niesprawiedliwość, na wojny, na księży chciwych lub ambitnych, rzeczy te same niemal co w trzeciej części „Worka Judaszowego,’’ z dodatkiem ustępu de rusticorum aerumnis, który świadczy dobrze za autorem, choć nie za poetą. Ciekawie jest to, że kiedy mówi o sposobach zarobkowania, pozwrolonych i właściwych szlachetnemu człowiekowi, oburza się na przesąd, który wzbraniał szlachcicowi rzemiosła i handlu. Jedyne zajęcia jemu nie przystojne są albo artes sordidae, jak lichwa, szulerstwo i podobne, albo artes ludicrae, naprzykład, grywrać za pieniądze, skakać na linie, kuglarstwm i t. p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.