zarobkowo-gospodarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w nowoczesny zakład dla kilkuset dzieci. Organizator wystaw „Wieś polska” w 1925 i „Praca i kultura wsi” w 1937. Jednocześnie długoletni czl. władz wielu organizacji i instytucji, m.in.: prezes Związku Spółdzielni Rolniczych, prezes Rady Nadzorczej Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, prezes Okręgowego Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarskich, radca Izby Rolniczej w Łodzi; czl. Rady Gminnej w Liskowie, Rady Powiatowej w Kaliszu i Rady Wojewódzkiej w Poznaniu. W 1938 marszałek Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu. W 1916 aktywny w Związku Ludu Polskiego. W 1917 współzałożyciel i przewodniczący Zjednoczenia Ludowego, od X 1918 w Polskim Zjednoczeniu Ludowym. 1918-1924 szef sekcji, nast. dyrektor Departamentu Opieki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Witos, Wincenty 1990. Dzieła wybrane. T. 2, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.