zarząd-partii    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zjednoczona organizacja nosiła nazwę Socjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands). Zarząd-partii obrał sobie na siedzibę Hamburg, jak się wyrażał Bebel „stolicę socjalistycznych Niemiec”. Uchwalony program był kompromisem pomiędzy stanowiskiem lassalczyków i eisenachczyków; w każdym razie znalazły się tam i lassallowskie „śpiżowe prawo płacy” i zrzeszenia produkcyjne oparte 0 pomoc państwową. Marks poddał program ten ostrej krytyce. Uważał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pajewski, Janusz 1967. Historia powszechna 1871-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.