zaszantażowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mienia i porozumienia, a nie obawą. Stwierdzaliśmy dawniej i raz jeszcze stwierdzamy z całą jasnością, że potrząsanie bombą atomową i “bombą wodorową przez Stany Zjednoczone Ameryki uważamy za próbę zaszantażowania świata, i ani my ani żaden inny naród, zdecydowany zachować swobodę stanowienia o swoim własnym losie, nie ulegnie temu naciskowi. Nie, naszą jedyną nadzieją jest tylko, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze na tej sesji podejmie konkretne kroki w celu rozwiązania tego zagadnienia. Nadzieja ta opiera się na przekonaniu, że nie wszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walka 1953. Walka o zakaz broni masowej zagłady. Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.