zawiadowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciszka Wężyka odbywało się pod okiem matczynem. Ojciec oddany służbie publicznej często wyjeżdżał z domu na kadencye trybunalskie, sejmiki, sąsiedzkie zebrania. Ciężar zawiadowania licznym dworem, trud wychowania dwanaściorga żyjących dziatek — wszystko to spadało na matkę, która miała być rzadkiej cnoty i rozsądku niewiastą, gospodynią wzorową, pobożną i cichą. Wstając o piątej z ra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.