zawisny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sapliwy 'sapiący*: „Z krwią sapliwe piany puszcza społem" Żebr. Ow. — „stridentem spumam“; Obok tych archaizmów żywe we współczesnym języku: gorliwy; zaświadczonym w zabytkach staropolskich znaczeniem tego zleksykalizowanego już przymiotnika jest 'zapalczywy, gwałtowny’ (np. „Popędliwość jego gorliwa jako lwa“ H. A., K.). Znaczenie to do dziś utrzymało się w gwarach. Mączyński w związku z gorliwym podaje: „zawisny, zazdrosny, jako i Czechowie mówią horlivy“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.