zawkrzański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najczęściej przymiotniki pochodzą od nazw wodnych, lecz nie zawsze: podwawelski gród. Można je zastępować przez wyrażenia przyimkowe: ziemia zawkrzańska — za Wkrą; śródziemnomorskie uzdrowisko — nad Morzem Śródziemnym’, bulwary nadwiślańskie — nad Wisłą. Większość można też przekształcić na rzeczownik w dopełniaczu: porty bałtyckie — Bałtyku’, rzeki czarnomorskie — Morza Czarnego’, strefa śródziemnomorska — Morza Śródziemnego, ale ziemia zawkrzańska — *Wkry, obszary zadnieprzańskie — * Dniepru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.