zbieracz-terenowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) matyzowania zebranych informacji. Są to mocno zrośnięci z terenem „obserwatorzy życia wsi” 153 — ludoznawcy-regionaliści. W skład grupy drugiej zaliczyć wypada wybitnych zbieraczy-terenowców w rodzaju Z. Glogera, I. Kopernickiego, S. Udzieli. Posługują się oni już metodami naukowymi, zdają sobie sprawę ze znaczenia i celów pracy badawczej, niekiedy traktują swą działalność etnograficzną profesjonalnie. I wreszcie pozostaje do wymienienia nieliczna, ograniczona w zasadzie do kilku osób, grupa teoretyków i komparatystów typu L. Krzywickiego, J. Karło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.