zdalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brojenie, ale mnożyły zapasy broni atomowej. Amerykanie obawiali się wojny klasycznej, która mogłaby sprowadzić żołnierzy rosyjskich aż na wybrzeża Atlantyku. Związek Radziecki obawiał się klęski w wyniku nowej wojny, której przebiegu nikt nie mógł przewidzieć, wojny prowa-<' dzonej przez ludzi fachowych, operujących pociskami zdalnie kierowany-« mi, za pomocą broni, na którą Zachód zapewnił sobie faktyczny monopol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.