zdanie-akapit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następny, trzeci akapit, zaczynając się od słów: „Jak świetnie [...]”, wytrąca nam broń z ręki. Kto to mówi! Czy to ten sam, kto mówił: „Te już zaraz”? W jakim stosunku pozostaje to zdanie-akapit do poprzednich i następnych? Grzecznościowa formuła, stanowiąca treść tego zdania,, nie może być interpretowana jako fragment spójnego tekstu, w którym ktoś wyraża — relacjonuje narastanie śmierci w sobie samym. Nie można...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1971. O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.