zdanie-ewokacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owe zdania-ewokacje, zdania-zaklęcia, monosylabiczne okrzyki, swoją gwałtownością sprawiające wrażenie reakcji człowieka pierwotnego, towarzyszą w wierszu 1 Marina Cwietajewa, Izbrannoje, Moskwa 1961, Priedisłowie, sostawlenije i podgotowka tieksta Wł. Orłowa, s. 22 i nast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.