zdanie-hasło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niki pracy (wykończenie prac zaplanowali uczniowie na dzień następny). Wprowadzone pomoce audiowizualne, jak: magnetofon, plakat, rozsypanka zdaniowa ułatwiały skupienie uwagi, a przede wszystkim stworzyły niezastąpioną okazję do: a) ćwiczeń w mówieniu (kierowane wypowiedzi na temat spostrzeżeń, jakie dzieci poczyniły w terenie, będąc na wycieczce w remizie straży pożarnej); b) ćwiczeń w pisaniu (układanie z rozsypanki dwóch zdań-haseł przeciwpożarowych, odczytywanie ich i zapis w zeszycie); c) wyrabiania sprawności ruchowej (inscenizowana zabawa «Strażak». Dzieci wykonywały więc (w ciągu 1,5 godz.) szereg czynności związanych z jednym tematem, a to powoduje, że wiedza, którą dziecko przyswaja, jest wiedzą całościową i żywą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.