zdanie-indywiduum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzi. Chcę tu tylko zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy je podpisali, to oczywiście nie istniałoby zdanie, które by miało identycznie ten sam sens dla dwu różnych podmiotów psychicznych (nawet dla tego samego w dwu różnych fazach) i można by mówić o treści zdania jedynie albo jako o jakimś indywiduum, albo też należałoby przez to rozumieć pewną przeciętną, obliczoną z podobnych cech wielu indywidualnych treści zdań-indywiduów. Trzeba by tę sprawę badać chyba w instytutach psychologicznych, przeprowadzać statystykę, obliczać przeciętne itd. i w rezultacie osiągnęlibyśmy najwyżej pewien przyczynek do dziejów faktycznego używania pewnych wyrazów w pewnym określonym czasie i środowisku. Pozostawię innym te interesujące badania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.