zdanie-przysłowie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. Mówiący kieruje uwagę odbiorcy przede wszystkim na O lub grupę O, do której sam przywiązuje większą wagę, ponieważ O lub grupa O: a) rozstrzyga o właściwym sensie całego zdania; b) może pobudzić wyobraźnię lub uczucie odbiorcy czynnikiem dramatycznym wydarzenia się, dziania się, stawania się, bytu, co wszystko wyraża właśnie osobowa forma orzeczenia; c) aktualizuje treść zdania-przysłowia na tle jakiejś jego wypowiedzeniu towarzyszącej sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.