zdeklasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odcinku szkolnictwa akademickiego stanowi on wyjątkową i chlubną pozycję, bronioną przez profesorów i studentów w mrocznych latach okupacji niemieckiej, skrwawioną licznymi ofiarami. Praca Uniwersytetu była walką na czołowej pozycji starannie obwarowanej wysiłkiem organizacyjnym w imię wolności Ojczyzny i niepodległości nauki, ochrony profesorów i studentów od zdeklasowania intelektualnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalenko, Władysław 1946. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Poznań : Druk. św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.