zdemobilizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7. na pograniczu Suwalszczyzny mieszkańcy tej okolicy zapisywali się jako Litwini, przyczem mówili do komisarza, iż boją się podawać inną narodowość, albowiem „wtedy będą narażani na terror partyzantów litewskich, którzy gnębią ich ciągłemi napadami i rabunkami, porywają nawet zdemobilizowanych z wojska polskiego żołnierzy do Kowna, gdzie ci są osadzani w więzieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.