zdemoralizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych drażnień. Cała nadzieja, że może rozkazy z Berlina od króla położą tamę niegodziwościom naszych prowincyonalnyeh Niemców. ” W tej materyi list z 23 lipca: „...Jędrzejowi ktoś powiedział, żem zdemoralizowany zupełnie. Fałsz to. Gdybym nie znał dziejów, nie pomniał jak się każda prawda krwią i łzami wyrabiała, gdybym nie był pewien, że Bóg wszystko prowadzi, i dokąd chce doprowadzi, upadłbym na duszy niezawodnie; ale tak nie jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.