zdenaturalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) P-teorię za nieredukowalną. Należałoby zatem zaakceptować pogląd, iż dostarcza ona co najwyżej abstrakcyjnej charakterystyki funkcjonalnej, ponieważ w tym przypadku osoby nie tworzą, jak się okazuje, rodzaju naturalnego. Rezultatem rozpatrywanych tutaj odkryć byłoby „zdenaturalizowanie” P-teorii; jej liczne zasady nie mogłyby już być uważane za prawdopodobne generalizacje dotyczące rodzaju naturalnego, lecz za umowne charakterystyki pewnego rodzaju nienaturalnego. (Można to, na przykład,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chwedeńczuk, Bohdan (wyb.) 1995. Filozofia umysłu, tłum. T. Baszniak et al., Warszawa : Fundacja Aletheia ; Wyd. Spacja
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.