zdepersonifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W literaturze rola wiejskiego komitetu członkowskiego jest oceniana w rozmaity sposób. B. Strużek, przeprowadzając analizę działalności wiejskich komitetów, główną ich rolę dostrzega w ożywieniu aktywności członkowskiej. „Grzechem jest sformalizowanie członkostwa i jego zdepersonifikowanie”. Obserwuje się, że w kontakcie z przedsiębiorstwami spółdzielni występuje „świadomość klienta”, a brak „świadomości członka”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Slotwiński, Bronisław 1973. Zagadnienia prawne samorządu spółdzielni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.