zdesakralizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdaniem Eliade, stan zdesakralizowania przestrzeni i cywilizacji wcale nie jest stanem trwałym. Paradoksalnie, ale właśnie odkrycia techniczne ostatnich dziesięcioleci i ich praktyczne zastosowania stanowią prawdziwą rewolucję w dotychczasowym podejściu człowieka do świata...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.