zdeszyfrować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) istota zanalizowana jest na s. 126—127). Występowanie laryngalnych w pewnej klasie rdzeni indoeuropejskich, założone przez niego na podstawie czysto teoretycznych przesłanek na temat struktury rdzenia, zostało potwierdzone przez fakty już po śmierci uczonego, gdy odkryto i zdeszyfrowano język hetycki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.