zdetalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie jest znany zdetalizowany program produkcyjny roku planowego, lecz jedynie wyrażona wartościowo produkcja poszczególnych grup wyrobów, którą można ustalić na podstawie badania potrzeb, zamówień złożonych przez klientów, doświadczeń lat poprzednich oraz forsowanych w drodze umiejętnej reklamy koncepcji i programów rozwojowych przedsiębiorstwa produkcyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heilmann, Günter 1967. Dyspozycja materiałowa w przemyśle, tłum. J. Leszczyński, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.