zdezaktualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poczdam wykonaniem postanowień Jałty..'. „es gibt keine Anhaltspunkte bei den Alliierten dafür“. W żadnym wypadku nie czyni takich zarzutów’ ZSRR — jakkolwiek uznaje zdezaktualizowanie niektórych szczegółowych postanowień Poczdamu. A „wie steht es mit dem Standpunkt der Westmächte?“ „Man muss feststellen, dass die westlichen Alliierten sich durchaus auch heute auf das Potsdamer Abkommen berufen, es also anerkennen, wenn es ihrer Politik dienlich ist...“. Tzw. układ generalny „nimmt ja implizite auf...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.