zdezaktywowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mory trzepania, układu bijakowego. układu odpylającego i układu napędowego Przeznaczone jest do dezaktywacji umundurowania metodą mechanicznego wytrzepywania i odkurzania z pyłu radioaktywnego. pozwala na zdezaktywowanie około 60 kompletów umundurowania w ciągu godziny URZĄDZENIE DO SONDOWANIA OPINII, przenośna aparatura elektroniczna do prowadzenia badań i wywiadów środowiskowych na wybrane tematy, m in społeczno-polityczne Jestzbudown nc na obwodach drukowanych i układach scalo URZĄDZENIE ESTR ADOWE, zespół aparatury elektroakustycznej i oświetleniowej zmontowany w 2 pojazdach mechanicznych, przeznaczony do obsługi imprez artystycznych i widowiskowo-spor towych, organizowanych w salach widowiskowych i w warunkach polowych W jednym pojeździć zainstalowana jest zazwyczaj aparatura nagłaśnia jąca i środki łączności stół reżyserski, wzmacniacze mocy urządzenie pogłosowe magńetofony. ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.