zdyslokować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a częściowo także żwirowiskami obu Oraw spływających z Beskidu. Fluwioglacjał tatrzański reprezentowany jest przez otoczaki kwarcytowe i granitowe. Tworzą one rodzaj pokryw osiągających miąższość 20-metrową, które spoczywają na podłożu fliszowym, czasem, jak w Szaflarach, na podłożu skalicowym, podczas gdy na Orawie podścielają je lekko zdyslokowane iły, prawdopodobnie plioceńskiego wieku, przewarstwione lignitami. Grzbietową powierzchnię akumulacyjnej pokrywy tworzą podyluwialne torfowiska zalegające w niektórych miejscach 4-metrowym pokładem. W pionowym ich profilu dadzą się wyróżnić warstwy zawierające szczątki częściowo zwęglonych roślin, jakie tu rosły od schyłku epoki lodowej aż po dzień dzisiejszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.