zemdlony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słuchaj słowika: jak z drobnej ptaszyny W czystem powietrzu brzmią czarowne tony— Wpędź go w gwar ludzi, lub w dym z nikotyny, A wnet umilknie i padnie zemdlony...” W rzeczy samej poezya serca, to jak miłość młodych dusz, szuka tajemniczości, sama dla siebie wystarcza—ale dla improwizatorki biorącej natchnienie z applauzów słuchaczów, potrzebującej publiki, żeby w jej oczach mogła sztukę swoją odegrać, słowicza cisza i cień nie są odpowiednią areną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.