zenonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) traktowane jako coś paradoksalnego. Stopniowo uformowało się pojęcie liczb niewymiernych i stawało się ono coraz bardziej swojskie. Dokonano arytmetyzacji geometrii. Wszystko to pozwoliło definitywnie rozwiązać zenonowskie aporie (z wyjątkiem „strzały”). Ale opanowano trudności posiłkując się pojęciem aktualnie nieskończenie małych. Uogólnienie operacji z nieskończenie małymi w rachunku różniczkowym i całkowym spowodowało wyłonienie się nowych trudności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.