zeprząc

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 641 MSS. Dwanaście ciem aniołow są siedem tysięcy dziewięćkroć sto dziewięćdziesiąt i dwa anioły, bo każda ćma jest sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt i sześć aniołow. Bozm. 642 MSS. — Po wieku XV ćma nie pełni już takich specjalistycznych funkcji. W tekstach literackich występuje rzadko w znaczeniu 'wielka’ lub 'bardzo wielka ilość’: Mułów naprzód i osłów z różnemi ciężary, potem cielców ćma sroga zeprzężonych w kary. Pot. Woj. 122. Wszyscy spuszczą oczy, zwieszą karki, bo go ćma starszyzny otoczy. Pot. Woj. 198. — Wydaje się, że w gwarach określenie to jest bardziej produktywne. Ma tu także trzy odcienie znaczeniowe, a w znaczeniu 'wielka ilość’ służy do oznaczania masy ludzi lub zwierząt: ćma żołnierstwa w żelaznej zbroi. Okol. Iłży MSG. Przilecioł raz jakisik chłop s gór s lomyntym vielgim ze jidzie wielgo ćma dzików w doliny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schabowska, Maria 1967. Rzeczowniki ilościowe w języku polskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.