zeropunktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzięki różnym kombinacjom można uzyskać 63 znaki, w tym 6 jedno punktowych, 15 dwupunktowych, 20 trzypunktowych, 15 czteropunktowych, 6 pięciopunktowych i jeden sześciopunktowy. Bez względu na ilość punktów każdy znak zajmuje taką samą przestrzeń, podobnie jak to jest w maszynie do pisania. Dlatego też, wbrew tradycji, można powiedzieć, że alfabet Braille’a zawiera jeszcze sześćdziesiąty czwarty znak zeropunktowy, wykorzystywany w sposób naturalny jako odstęp między słowami. Punkty rozmieszczone są w dwóch pionowych kolumnach. W kolumnie lewostronnej znajdują się punkty 1, 2, 3, a w kolumnie prawostronnej 4, 5, 6 (licząc od góry ku dołowi). Pierwsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.