zeschematyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo charakterystyczną cechą sztuki romańskiej jest jej ogromna różnorodność, brak zeschematyzowania. Trudną do określenia jest jej kolebka terytorialna, chronologia, zasięg geograficzny, genealogia ideowa, system formalny. Romanizm - on jedyny nie posiada wyraźnie zlokalizowanej ojczyzny. Rodzi się na zachod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bochnak, Adam 1973. Historia sztuki średniowiecznej, wyd. 3, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.