zeskalanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudno jest na podstawie samych tylko badań laboratoryjnych wypowiedzieć się zdecydowanie, czy w odniesieniu do drewna metoda zeskalania znajdzie praktyczne zastosowanie na dużych obiektach wykopaliskowych w terenie. Potrzebne są tu dalsze doświadczenia w skali terenowej, które pozwoliłyby opracować i wypróbować właściwą metodykę zeskalania. To samo dotyczy odwilgocania murów. Teoretycznie zagadnienia te są najzupełniej możliwe do rozwiązania, tak jak rozwiązano je w odniesieniu do gruntów 3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.