zeskamotować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mianowicie psiego. Gdy dla gromadzenia cenionych na Syberji psich futer podyktowano daninę z psów (po jednym psie z każdych sześciu chałup), chłopi zdawali z początku nietylko skóry, ale i mięso (dając przez to wyraz ironiczny swrej ocenie położenia żywnościowego w kraju). Te bite psy notorycznie wmieszano między bite barany — których w ten sposób można było trochę zeskamotować! — i jestem przekonany, że w r. 1921, jako więzień w tjurmie krasnojarskiej, gdzie ku mojemu zdziwieniu dawano czaserń zupę z mięsem (rzekomo baraniem), nieraz jadłem psinę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.