zestrojenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dekoracje muszą odpowiadać analogicznym warunkom, jak kostium. Thiess podkreśla konieczność odpowiedniego kształtowania przestrzeni scenicznej stosownie do wymagań danego tańca84). Zestrojenie barw tła i kostiumu jest postulatem oczywistym. Poniekąd pod naciskiem warunków praktycznych wielu jest zwolenników dekoracyj obojętnych, kotarowyeh dla produkcyj tanecznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.