zezwierzęcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyższe wychowanie powinno być wyłącznym przywilejem klasy arystokratycznej. Demokracya spółczesna to zezwierzęcone stado, którem władać powinien tyran. Robotnik musi znowu zostać niewolnikiem, jakim był niegdyś, gdyż inaczej pan przestałby być panem, nie byłoby komu pracować za niego, nie miałby na kim objawić swej władzy bezwzględnej*)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.