ziębowate

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli i tym was jeszcze nie przekonałem, przyjmijcie dalej do wiadomości, iż na „obcoplemienność" wróbla wskazuje i to, że choć należy on do rozpowszechnionej po całym świecie rodziny ziębowatych, jednak bliskich jego kuzynów w Polsce zupełnie nie ma, natomiast jest ich dość dużo w południowej Azji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żabiński, Jan 1959. Świat zwierząt, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.