ziarkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A.p. można poddawać fluksowaniu, dmuchaniu, procesowi ziarkowania, nitrowania, chlorowania w celu zmiany własn. (temp. mięknienia, ciągliwości, odporności na działanie czynników atmosferycznych). Zastos.: do stabilizacji smół drogowych, do brykietowania, do impregnacji papieru, jako asfalt drogowy, izolacyjny, przemysłowy, chemoasfalt...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.