ziemia-planeta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kie te argumenty są natury jakościowej. Bowiem my, ludzie, siedzimy tu na Ziemi, obserwacje nasze nie dają nam więc w żadnym razie „rzeczywistych” ruchów planet, a tylko punkty przecięcia kierunków widzenia Ziemia-planeta ze „sferą gwiazd stałych”. Poparcie układu kopernikańskiego wykraczające poza argumenty jakościowe możliwe byłoby dopiero wtedy, gdyby wyznaczone zostały „prawdziwe orbity” planet — problem wydający się prawie nierozwiązalny, który jednak został za czasów Galileusza w prawdziwie genialny sposób rozwiązany przez Keplera105. Fakt,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.