ziemno-gruzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kopaliska archeologiczne dały obszerny materiał dowodowy, w tym liczne naczynia ceramiczne. Istniejąca na wzgórzu osada otoczona była wałami ziemno-gruzowymi (glina z domieszką wapieni) ulokowanymi już w obrębie podstokowego płaskowyżu. Osada ta była powiązana z grodem i osadą na Górce Zamkowej. Ta ostatnia uważane jest przez histoiyków za rdzeń osadniczy Będzina. Na podstawie „Słownika historyczno-geogrąficznego województwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.