ziemsko-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mentów, w wyznaniu wiary i w praktykowaniu miłości. Tak jak Kościół był od czasów założenia określoną instytucją, posiadającą swoje granice i organizację, swoich zwierzchników, prawa, obrządki i zwyczaje, tak też pozostaje do dziś dnia widzialny w swoich wybranych członkach i w głoszeniu słc*va, jako szafarz sakramentów i jako ustawodawca. Jako Kościół Boży złożony z ludzi i istniejący dla ludzi, jako tajemnica bosko -ludzka, jest ustanowiony w czasie i przestrzeni, jest wielkością ziemsko-historyczną, której boskie instytucje i konstytucje podlegają zmianom w tym, co posiadają ludzkiego, w formach intelektualnych, kulturalnych, społecznych, prawnych i estetycznych. Skoro Kościół jest umiejscowiony w czasie, na ziemi, z konieczności jest Kościołem niedoskonałym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.