ziemsko-polityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podkreślenie eschatologicznego charakteru mesjanizmu jest rzeczą nader istotną, albowiem utarło się przekonanie, że novum, które przyniosło ze sobą chrześcijaństwo w stosunku do judaizmu jest odejście od mesjanizmu ziemsko-politycznego ku zmistyfikowanemu, „pozaziemskiemu”. W judaizmie przełomu er widzimy już jednak pluralizm oczekiwań mesjańskich: oprócz dominującego mesjanizmu politycznego, widzącego w Mesjaszu zwycięskiego króla („z rodu Dawida”, a więc okresu świetności Izraela), wyzwalającego swój naród i poddającego inne narody panowaniu Izraela, mamy do czynienia z wieloma innymi zwiastunami czy sprawcami epoki mesjańskiej. Tak więc np. ąumrańczycy oczekiwali dwu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.