ziemstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalej idzie urządzenie powiatów, administracyi.— Znoszą się dawne czcze urzędy: cześniki, krajczowie, mieczniki etc., zostaje Ziemstwo, złożone z pięciu sędziów jako sąd, sąd referendarski do spraw włościańskich, rewizor drogowy, dyrektor poczt, rewizor portowy (do rzek), podwojewodowie do miar, wag etc., rektor szkół — wszyscy ci mają odpowiednich przełożonych w województwach, którzy znowu mają ich w ministrach, i ta jest hierarchia administracyjna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.