zimitowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) społeczeństwa. Ganiono ten film za małe ambicje, podkreślano jednocześnie doskonałość formy, starano się tę formę imitować — ale właśnie to jedno, ta życzliwość, to „ja jestem ty”, to społecznościowe „tat twam asi” było w innych warunkach społecznych niemożliwe do zimitowania. Losy sztuki, zwłaszcza sztuki teatru, potoczyły się na świecie inaczej. W tym czasie, jak wiadomo, teatry oswoiły ponownie dramat epoki naturalizmu — zarówno w tej jego odmianie, która wyrażała bezradność jednostki wobec społeczeństwa (Ibsen, Czechow), jak i w tej odmianie, która mówiła o wszechmocy czynnika biologicznego (teatralny renesans Strindberga, u nas — ponowne zainteresowanie się Przybyszewskim). Nowe utwory sceniczne, jakie teraz powsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkiewicz, Andrzej 1982. Fragmenty o polskiej literaturze, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.