zjałowiały

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ry. Sądy jego w rzeczach literatury i dążeń młodszej generacyi wychodzą z powyższego punktu widzenia, i dla tego więcej są rażące, bo nie uznawają nowych kięrunków i żywiołów, tak zwyciężko opanowujących cokolwiek już zjałowiałe i zapuszczone pole produkcyi umysłowćj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.